جلسه کمیته انطباق شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه کمیته انطباق شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کمیته انطباق شهرستان بهاباد با حضور مشاور حقوقی مدیرکل دفتر امور شوراها و دهیارهای استانداری یزد، معاون فرماندار بهاباد، بخشداران مرکزی و آسفیچ و سایر اعضاء کارگروه کمیته انطباق شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار بهاباد در این جلسه با اشاره به مصوبات شوراهای اسلامی گفت: باید با تعامل و تطبیق مصوبات شوراها با قوانین، در جهت رفع مشکلات مردم اقدام نمود.

"محمد هوشمند" افزود: انشاا... با رفع این مشکلات، گام های بزرگی برای رفاه و اهداف مردمی صورت گیرد.

مشاور حقوقی مدیرکل دفتر امور شوراها و دهیارهای استان یزد هم با اشاره به فلسفه تشکیل کارگروه انطباق در خصوص بخشی از وظایف و اختیارات این كمیته مطالبی را بیان نمود.

"غلامرضا رحیمی" همچنین بر حضور مسئولین مالی در این کارگروه تأکید نمود و گفت: اغلب مصوبات شوراها بار مالی دارد و چون مسئولین مالی اشراف کامل بر اعتبارات هر روستا دارند حضور آنها در این کارگروه ضروری می باشد.

در ادامه جلسه مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و آسفیچ مورد بررسی قرار گرفت.