جلسه کميته برنامه ریزی شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه کميته برنامه ریزی شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد روز سه شنبه 29 آبان 97 به ریاست فرماندار بهاباد و باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و مسئولین ادارات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه بر لزوم صرفه جویی در هزینه های ادارات و جلوگیری از ریخت و پاش های بی مورد در همایش ها تأکید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" به مدیران ادارات توصیه نمود: مدیران دستگاه های شهرستان باید با مدیران کل سازمان مربوطه خود ارتباط بیشتری داشته باشند تا همه اعتبارات سال جاری را جذب نمایند.  

وی با تأکید بر اینکه حمایت و جذب سرمایه گذار باید از اولویت های کاری همه مدیران باشد خواستار تخصیص اعتبار به پروژه های تأثیرگذار در رونق اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در این جلسه بر جلوگیری از افزایش پروژه های دستگاه های اجرایی تأکید نمود.

"سیدمجتبی حسینی پور" افزود: ادارات از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات ملی دستگاه ها را پیگیری نمایند.

درادامه مسئولان ادارات شهرستان در راستای آخرین اقدامات و اعتبارات جذب شده گزارشی را ارائه كردند.

تخصیص اعتبار مازاد سه درصد نفت و گاز و متوازن استانی سال 1396 در سال جاری به مبلغ 33 میلیارد ریال از مصوبات این جلسه بود.