جلسه مشترک کمیسیون های نظارت و تعزیرات شهرستان برگزار شد

جلسه مشترک کمیسیون های نظارت و تعزیرات شهرستان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه مشترک کمیسیون های نظارت و تعزیرات شهرستان صبح امروز به ریاست فرماندار و با حضور معاون فرماندار، رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی شهرستان، شرکت نفت و اتاق اصناف شهرستان به منظور نظارت بر قیمت و فاکتورهای ارائه شده از سوی شرکت های گازکشی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

 

در این جلسه باتوجه به تخلفات صورت گرفته در فاکتور ارائه شده توسط برخی شرکت های گازکشی مقرر شد نمونه فرمت فاکتور تأکیده شده توسط اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان به شرکت های گازکشی ارسال گردد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

 

در این رابطه به اطلاع شهروندان می رساند برای جلوگیری از تخلف و گران فروشی در نرخ لوله گازکشی منازل، سرپرست خانوار می بایست فاکتور مهر شده و تاریخ دار خدمات گازکشی را از پیمانکار گاز دریافت نموده و جهت تأیید فاکتور به اداره صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان امام(ره) جنب پلیس +۱۰ مراجعه نماید.