جلسه مجمع عمومی شركت تعاونی دهیاری های شهرستان بهاباد برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی شركت تعاونی دهیاری های شهرستان بهاباد برگزار شد.


جلسه مجمع عمومی شركت تعاونی دهیاری های شهرستان بهاباد برگزار شد.

در ابتدای جلسه بخشداران مركزی و آسفیچ به حاضرین خیرمقدم عرض نمودند و در ادامه "هاشمی" سرپرست اداره كار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان شركت مطالبی را بیان نمود.

در پایان پس از رای گیری كه با حضور اكثریت سهام داران شركت برگزار شد دهیاران روستاهای احمدآباد، دهنودشت، بنستان، آسفیچ و كویجان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و دهیاران روستاهای كریم آباد و سیمكوئیه به عنوان اعضای عدل بدل انتخاب و دهیاران روستاهای علی آباد، آریج و ده جمال  به عنوان بازرسان شركت تعاونی دهیاری های شهرستان بهاباد انتخاب گردیدند.