جلسه كمیسیون حفاظت از اراضی زراعی و باغی بهاباد برگزار شد

جلسه كمیسیون حفاظت از اراضی زراعی و باغی بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کمیسیون حفاظت از اراضی زراعی و باغی بهاباد با حضور فرماندار و سایر اعضا در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه ضمن اظهار تأسف از اینکه تغییر کاربری اراضی در بهاباد زیاد شده است گفت: علت اصلی تغییر كاربری در شهرستان نبود زمین مناسب برای در اختیار قرار دادن به متقاضیان مسكن است.

عباس اقبال جلوگیری از تصرف غیر قانونی و تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی را یك امر مهم دانست و افزود: پیشنهاد اضافه نمودن 70 هكتار زمین در طرح جامع تفضیلی شهر بهاباد به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی داده شده است.

وی همچنین خواستار جدیت مضاعف جهاد كشاورزی و شهرداری بهاباد نسبت به این موضوع شد.

صدور اخطار كتبی به مالكین زمین هایی كه در حال تغییر كاربری است و اقدامات قانونی توسط دستگاههای ذیربط از طریق مجاری قانونی از مهمترین مصوبات این جلسه بود.