جلسه شورای معاونین فرمانداری بهاباد برگزار شد

جلسه شورای معاونین فرمانداری بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای معاونین فرمانداری بهاباد روز سه شنبه یکم مردادماه 98 به ریاست "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد و با حضور معاونین فرماندار، بخشداران مرکزی و آسفیچ در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات عمران، اشتغال، توسعه روستایی، مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، پیگیری و رفع مشکلات در حوزه شهرستان بویژه روستاها بحث و تصمیم گیری شد.