جلسه شورای فرهنگی در روستای احمد آباد برگزار شد

جلسه شورای فرهنگی در روستای احمد آباد برگزار شد


جلسه شورای فرهنگی در روستای احمد آباد برگزار شد

اولین جلسه توجیهی با حضور اعضای شورای فرهنگی وستای احمد آباد در محل مسجد جامع روستا و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید . سرپرست بخشداری مرکزی در این جلسه تعیین وظایف اعضا و هدف از تشکیل شورای فرهنگی در روستا پرداخت در این جلسه حکم ریاست شورا به حجه الاسلام و المسلمین عسکری روحانی روستا ابلاغ گردید .