جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و با حضور سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه با توجه به خشکسالی های متمادی و برداشت بی رویه آب از سفره گفت: کمبود آب خطری است که باید جدی گرفته شود و همه برای جلوگیری از فقر بیشتر سفره باید احساس مسئولیت کنند.

عباس اقبال با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه شهرستان بهاباد است بر لزوم توجه به بهره برداری مناسب از آب و استفاده روش های نوین آبیاری تأکید نمود و اظهار داشت: اگر کشاورزی را می خواهیم باید به فکر حفظ منابع آب باشیم.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان با بیان اینکه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری و هیأت دولت به یزد برای آبیاری نوین ولوله کشی چاههای کشاورزی اعتبارات بسیار خوبی اختصاص یافته است گفت: باید از این فرصت حداکثر استفاده نمود و چاههایی هم که لوله کشی می شود نباید سطح زیرکشت آن افزایش پیدا کند چرا که با افزایش سطح زیرکشت آب بیشتری مصرف می شود.  

اقبال تصریح کرد: با کمک آب منطقه ای نصب کنتور هوشمند در بهاباد اجرا شد و امروز نصب این کنتورها در بهاباد روند طبیعی پیدا کرده و قطعاً اگر مردم توجیه شوند که نباید افزایش سطح زیر کشت داشته باشند همانطور که کنتور هوشمند نصب کردند همکاری لازم را در این رابطه خواهند نمود.  

وی با تأکید برترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب گفت: برداشت های غیر مجاز، کشاورزی سنتی و غرقابی داریم که باید برای توقف و تغییر روش آبیاری تصمیمات قاطع اتخاذ گردد.

در ادامه جانشین رئیس شرکت آب منطقه ای بهاباد به طرح تعادل بخشی منابع آب در کشور اشاره نمود و گفت: این طرح کل دستگاه های کشور را درگیر می کند و تا به ثمر برسد طول می کشد و لذا عمده کاری که آب منطقه ای در حال حاضر انجام می دهد اجرای پروژه نصب کنتور هوشمند است که در بهاباد به صورت جدی و با همکاری بسیار خوب کشاورزان در حال اجرا می باشد.

علی محمدی همچنین میزان اضافه برداشت از چاههای کشاورزی شهرستان بهاباد را  134 لیتر بیان نمود.

در ادامه جلسه در خصوص مدیریت و حفاظت از منابع آب شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.