جلسه شورای ترافیك بهاباد برگزار شد

جلسه شورای ترافیك بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای ترافیک بهاباد با حضور فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

پیگیری اجرایی شدن مصوبات جلسات قبل و بررسی درخواست مردمی در خصوص رفع مشكلات ترافیكی و نقاط حادثه خیز شهر و روستا از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بازدید و اعلام نظر در خصوص رفع نقاط حادثه خیز روستاهای كویجان، علی آباد و رحیم آباد، كوچه منتهی به آب شیرین كن بهاباد، بازدید از پروژه اصلاح میدان بسیج  و تهیه طرح خروجی شهر از مصوبات این جلسه بود.