جلسه شورای بهداشت شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه شورای بهداشت شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای بهداشت شهرستان بهاباد به ریاست معاون فرماندار بهاباد و سایر اعضای شورا با موضوع نخاله های ساختمانی و پیشگیری از شیوع بیماری سالک در محل فرمانداری برگزار گردید.

معاون فرماندار بهاباد در این جلسه بر آمادگی در برابر بیماری سالک تأکید نمود و گفت: اطلاع رسانی و آموزش روش های پیشگیری از بروز این بیماری که عامل تهدید سلامتی برای مردم می باشد نقش مهمی در كنترل این بیماری دارد.

در ادامه کارشناس مرکز بهداشت بهاباد با بیان چگونگی شیوع بیماری سالک گفت: این بیماری از پشه خاکی و موش صحرایی است و پشه خاکی به عنوان عامل انتقال این بیماری در جاهای مرطوب و تاریک و محل هایی مانند محل نخاله های ساختمانی، محل دفع زباله، اماکن متروکه و اماکن نگهداری حیوانات بیشتر می باشد و در ساعات اولیه شب به خونخواری از انسان و حیوان می پردازد.

خانم دکتر زینلی با بیان اینکه واکسنی مؤثری برای این بیماری ساخته نشده است گفت: سالک بیماری پوستی مشترک بین انسان و حیوان است که بر اثر نیش پشه خاکی منتقل می شود و زخم سالک بدون خارش و درد می باشد و پس از گذشت چند ماه به صورت یک برجستگی بدون درد ظاهر می شود و بتدریج بر روی پوست گسترش می یابد و به عنوان بیماری پوستی آثار روحی و روانی در فرد مبتلا ایجاد می کند و تنها کاری که می شود انجام داد پیشگیری است.

در پایان به منظور ساماندهی نخاله های ساختمانی و اطلاع رسانی جهت پیشگیری از بیماری سالک تصمیمات لازم اتخاذ گردید.