جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد  صبح روز پنجشنبه 26 اسفند95  با حضور فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان در این جلسه گزارشی از عملکرد یکساله شورا و پیشرفت های شهرستان ارائه نمود.

سید محمود میرابوالقاسمی استقرار برخی ادارات و تغییر نمایندگی به اداره، پیگیری احداث مجتمع گندله سازی و مسائل عمرانی شهرستان را از برخی اهداف و برنامه های این شورا در سال۹۶ بیان نمود.

در پایان رئیس شورای اسلامی شهرستان با اهداء لوح تقدیر از فرماندار و  اعضای این شورا تجلیل نمود.