جلسه شورای اداری شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرستان بهاباد برگزار شدجلسه شورای اداری شهرستان بهاباد با حضور فرماندار، بخشداران مرکزی و آسفیچ و اعضای شورای اداری شهرستان و به یاد شهید احمد خواجویی در محل فرمانداری برگزار شد.

جذب اعتبارات شهرستان در سال 95 و برنامه های ادارات در سالجاری از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

همچین در این جلسه از خانواده شهید احمد خواجویی تجلیل به عمل آمد.