جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و باتوجه به مسائل پیش آمده در هفته جاری و آمادگی اعضای ستاد جهت مقابله با حوادث احتمالی در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه با اشاره به بحث ستاد بحران شهرستان گفت: هرگاه بحرانی ایجاد شود وظیفه دستگاهها این است که اولویت را به حل بحران اختصاص دهند.

"عباس اقبال" با بیان اینکه امکانات دستگاههای شهرستان محدود است گفت: آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی می بایست از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند و با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

در ادامه جلسه در مورد کمبودها و امکانات مورد نیاز، بارندگی برف اخیر، آموزش کارمندان ادارات و دهیاران برای مواقع بحران، استفاده از امکانات و تجهیزات بخش خصوصی برای مواقع بحران، مدیریت امکانات موجود و تقسیم کار در مواقع بحران بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.