جلسه توجیهی طرح اشتغال زایی در روستاها برگزار شد

جلسه توجیهی طرح اشتغال زایی در روستاها برگزار شدبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ جلسه توجیهی طرح اشتغال زایی و توسعه روستاها با حضور اهالی و تعدادی از معتمدین روستاهای همجوار در محل مسجد جامع آسفیچ برگزار شد .

در این جلسه سرپرست بخشداری آسفیچ با ارائه توصیحاتی در مورد طرح معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روستاها گفت: طرح مذکور فرصتی ارزشمند در جهت توسعه روستایی و کاهش نرخ مهاجرت به شهر ها دانست.

"حسین زینلی" تأکید کرد: مردم باید فرصت به دست آمده را قدر بدانند و با مشارکت در تأمین مالی بخشی از هزینه سرمایه گذاری در روستا در اجرای این طرح مهم سهیم باشند.

در این جلسه تصمیماتی جهت افتتاح حساب و نحو مشارکت مردم گرفته شد.