جلسه توجیهی آموزشی بازرسان هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه توجیهی آموزشی بازرسان هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ سومین جلسه توجیهی آموزشی بازرسان و سربازرسان هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد عصر امروز با حضور معاون فرماندار بهاباد، برخی از اعضای هیأت بازرسی انتخابات استان و رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بهاباد برگزار شد.

در این جلسه مسعود شریعتی عضو هیأت بازرسی انتخابات استان مطالبی در خصوص اهمیت انتخابات و برگزاری قانونمند انتخابات بیان نمود و بر تسلط بازرسان به قوانین و مقررات مربوطه تأکید نمود.

در ادامه بابایی مسئول آموزش هیأت بازرسی به تشرح وظايف سربازرسان و بازرسان پرداخت.

رمضان باقری رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد گفت: برای شهرستان بهاباد 35 بازرس و برای هر به ازای هر 15 بازرس یک سربازرس تعیین شده است.