جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و با حضور سایر اعضاء و مهندس حدادزاده یکی از خیرین کتابخانه ساز شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان بهاباد باتوجه به تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان در آینده گفت: باید مردم را نسبت به امر مقدس کتابخانه سازی و تجهیز کتابخانه های شهرستان ترغیب نمود.

"عباس اقبال" با بیان اینکه براساس جمعیت شهرستان کتابخانه های موجود کافی می باشد گفت: باتوجه به رشد جمعیت شهرستان، برای آینده باید کتابخانه مرکزی در بهاباد ساخته شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با بیان اینکه منابع کتابخانه ها محدود است گفت: در بهاباد سه کتابخانه داریم که مخزن کتاب آنها کوچک و ظرفیت آنها تکمیل شده است.

خانم رضوی با اشاره به اینکه کتابخانه ها یک مکان فرهنگی می باشد گفت: مردم بهاباد بیشتر در ساختن مسجد خیر هستند و همانطور که به مسجد اهمیت می دهند به کتابخانه که یک مکان فرهنگی می باشد نیز توجه نمایند.

در ادامه در مورد آینده نگری در ساخت کتابخانه های جدید، ایجاد فضای جذاب در کتابخانه ها، تشکیل و انتخاب اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان و تبلیغات در حوزه کتابخانه سازی و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.