توسعه راههای مواصلاتی شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

توسعه راههای مواصلاتی شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 در جلسه ای که با حضور صباغیان نمانیده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی، خانی زاده فرماندار بهاباد، مشکاتی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، مظفری مدیر ساخت و توسعه راههای استان، شورای اسلامی شهر، شهردار بهاباد و بخشدار آسفیچ در محل فرمانداری برگزار شد، توسعه راههای مواصلاتی شهرستان بهاباد و همچنین تأمین اراضی جهت توسعه‌ شهر بهاباد برای مسکن و کاربری های عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تهیه مطالعات توجیهی برای تعیین تکلیف ادامه مسیر دوبانده سازی جاده بهاباد ـ بافق از دوراهی سه چاهون به سمت بهاباد برای سه مسیر پیشنهادی ظرف سه ماه آینده، برگزاری مناقصه و تشکیل جلسه ای جهت تأمین اعتبار برای جاده بهاباد ـ دربند، تهیه گزارشی جامع و کامل از زمین های چاههای کشاورزی وحدت آباد، مکا و بموئیه و مستثنیات و تصرفات آن در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و مکان یابی جهت واگذاری زمین به کارگاه های مزاحم شهری از برخی مصوبات جلسه بود.