توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در پنج روستای شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در پنج روستای شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در جلسه ای که صبح امروز چهارشنبه 30 آبان97 به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد و باحضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بخشدار آسفیچ، مسئولین ادارات ذیربط، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاهای آسفیچ، بنستان، بنیز، وحدت آباد و کویجان در محل فرمانداری برگزار شد، طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در روستاهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت.  

در این جلسه پس از تشریح طرح توسط مشاور و بحث و تبادل نظر، توسعه اقتصادی و اشتغال زایی این روستاها جهت تصویب به شورای توسعه و برنامه ریزی استان ارسال گردید.

گفتنی است در راستای اجرای ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تقویت اقتصاد روستایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف به تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای منتخب با توجه به استعدادها، ظرفیت های بومی و محلی با استفاده از حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است.