توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در پنج روستای شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در پنج روستای شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در جلسه ای که صبح امروز دوشنبه 26 شهریور97 به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد و باحضور مسئولین ادارات ذیربط، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاهای هدف برگزار شد، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در روستاهای آسفیچ، بنستان، بنیز، وحدت آباد و کویجان توسط مجری این طرح تشریح گردید و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به طرح ارائه شده بیان نمودند.

 

گفتنی است در راستای اجرای ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تقویت اقتصاد روستایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف به تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای منتخب با توجه به استعدادها، ظرفیت های بومی و محلی با استفاده از حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است.

 

در شهرستان بهاباد، روستاهای آسفیچ، بنستان، بنیز، وحدت آباد و کویجان باتوجه به داشتن پتانسیل های بالای کشاورزی، دامپروری و گردشگری به عنوان روستاهای هدف طرح انتخاب شده اند.