تقدیر از برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان

تقدیر از برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان


تقدیر از برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان
به مناسبت اعیاد شعبانیه از برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
بخشدار مرکزی ضمن تشکر از برگزیدگان مسابقات از خانم ها منصوری مشاور امور بانوان فرمانداری و زینلی مسئول برگزاری مسابقات با اهداء لوح سپاس تقدیر و تشکر به عمل آوردند و خواستار ادامه فعالیت ورزشی بانوان به ویژه در روستاها شدند.