تصاویری زیبا از طبیعت بکر بهاری در مناطق کوهستانی و جاری شدن رودخانه های فصلی بهاباد

تصاویری زیبا از طبیعت بکر بهاری در مناطق کوهستانی و جاری شدن رودخانه های فصلی بهاباداین تصاویر مربوط به کوهستانهای روستاهای  کمکوئیه و جنت می باشد. رودخانه نیز در روستای جنت می باشد که از کوه حسن کل سرچشمه می گیرد. 

 

عکس: روابط عمومی فرمانداری بهاباد