تصاویری از مراسم نخل برداری و آتش زدن خیمه ها در بهاباد

تصاویری از مراسم نخل برداری و آتش زدن خیمه ها در بهاباددر سالروز عاشورای حسینی طبق سنتی هرساله مردم شهرستان بهاباد مراسم نخل برداری را در میدان فاطمیه محمد آباد بهاباد اجرا کردند و در عزای امام حسین(ع) اشک ماتم ریختند.