تصاویری از برپایی چادر اسکان موقت در شهرستان بهاباد

تصاویری از برپایی چادر اسکان موقت در شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ با توجه به وقوع چندین زلزله در چند ساعت گذشته شهرستان بهاباد، ستاد مدیریت بحران شهرستان اقدام به نصب چادر در محله های مختلف شهر بهاباد و روستاها نمود.

شایان ذکر است اکثر مردم بهاباد امشب را بیرون از منازل خود و خارج از محیط های مسقف سپری می کنند.