تصاویری از آغاز برداشت زعفران از مزارع کشاورزی بهاباد

تصاویری از آغاز برداشت زعفران از مزارع کشاورزی بهابادکار برداشت زعفران از مزارع بهاباد در اواخر آبان ماه شروع می‌شود و تا پایان آذر ادامه دارد.

پیش بینی می شود کشاورزان بهابادی امسال 1500 کیلوگرم زعفران خشک از مزارع خود برداشت کنند.

زعفران بهاباد علاوه برمصرف اهالی به شهرهای همجوار و استان خراسان رضوی ارسال می‌شود.