تشكیل هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان بهاباد

تشكیل هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان بهاباد


تشكیل هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان بهاباد
به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، روز سه شنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه فرعی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار، اعضای هیأت نظارت شهرستان و 25 نفر از معتمدین در محل فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه فرماندار بهاباد از آمادگی ستاد انتخابات شهرستان برای برگزاری شایسته انتخابات خبر داد و تصریح كرد: باید تلاش نماییم با قانون مداری و قانون گرایی بستر حضور حداكثری مردم در پای صندق های رأی را فراهم كنیم.
"محمدرضا هدائی" سپس به ارائه برخی از راهكارهای مؤثر جهت مشاركت حداكثری در انتخابات پرداخت و اظهار كرد: رعایت اصل بی طرفی از سوی مسئولین اجرایی و نظارتی در قبال نامزدهای انتخاباتی و گروه های سیاسی، جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از امكانات دولتی در ایام انتخابات، پرهیز هر گونه تنش سیاسی در حوزه انتخابیه، نظارت و تأكید بر رعایت اصول اخلاقی و قانونی در رقابت های انتخاباتی از سوی نامزدها و حامیان آنها و مواردی از این قبیل راهكارهای مؤثری جهت مشاركت حداكثری مردم در انتخابات است.
رئیس هیأت نظارت شهرستان همچنین از داوطلبان و هواداران آنها خواست احترام به قوانین و مقررات انتخاباتی در تمامی مراحل انتخابات، احترام به اصول و ارزشهای اساسی نظام اسلامی، ترجیح مصالح عمومی و ملی بر منافع شخصی و گروهی، تعهد به برنامه محوری در تبلیغات انتخاباتی، پرهیز از كلی گویی و فریب افكار عمومی را مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه به تشریح برخی از وظایف هیأت اجرایی پرداخت و از اعضای این هیأت خواست با توجه به اینكه شهرستان بهاباد اولین انتخابات خود را پس از ارتقاء به شهرستان برگزار می كند توجه ویژه ای به انتخابات پیش رو  داشته باشند.
هدائی افزود: تا پایان روز دوشنبه مورخ 5/10/90 تعداد 4 نفر در حوزه انتخابیه بهاباد، بافق، ابركوه، مهریز و خاتم ثبت نام نموده اند.
در پایان جلسه 8 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت اجرایی شهرستان تعیین شدند.
فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده شورای اسلامی شهرستان به همراه 8 نفر از معتمدین، هیأت اجرایی انتخابات را تشكیل می دهند.
اسامی اعضای منتخب اصلی هیأت اجرایی شهرستان بهاباد به شرح ذیل است:
1-   احمد هوشمند
2-   سید محمود میرابوالقاسمی
3-   سیدحسن رضوانی
4-   محمدرضا خادمی
5-   غلامحسین خانی زاده
6-   عبداله بزم
7-   علی اصغر قربانی
8-   میرزا عباس ایمانی
 
اسامی اعضای منتخب علی البدل هیأت اجرایی شهرستان بهاباد به شرح ذیل می باشد:
1-   محمدحسن گلشن زاده
2-   محمدحدادزاده
3-   حسن امینی پور
4-   احمد قنبریان
5-   محمدحسن محمدی نیا