تشكیل هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش آسفیچ

تشكیل هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش آسفیچ


تشكیل هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش آسفیچ
به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، روز سه شنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش آسفیچ شهرستان بهاباد با حضور بخشدار آسفیچ، اعضای هیأت نظارت شهرستان و 22 نفر از معتمدین در آسفیچ برگزار شد.
"منصور جلیلی" بخشدار آسفیچ در این جلسه بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم برای تعیین سرنوشت افراد جامعه تأکید کرد و در ادامه به تشریح برخی از وظایف هیأت اجرایی پرداخت و از اعضای این هیأت خواست با توجه به اینكه بخش آسفیچ اولین انتخابات خود را پس از ارتقاء به بخش برگزار می كند توجه ویژه ای به انتخابات پیش رو  داشته باشند.
در پایان جلسه 8 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت اجرایی شهرستان تعیین شدند.
فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده شورای اسلامی شهرستان به همراه 8 نفر از معتمدین، هیأت اجرایی انتخابات را تشكیل می دهند.
اسامی اعضای منتخب اصلی هیأت اجرایی بخش آسفیچ به شرح ذیل است:
1-   حسین توکلی
2-   ذبیح ا... امیری
3-   سید ابوالحسن رضوی
4-   محمد تیموری
5-   امیر بیگی
6-   حسین ملکی
7-   سید محمدتقی موسوی
8-   علی اصغر توکلی
اسامی اعضای منتخب علی البدل هیأت اجرایی بخش آسفیچ به شرح ذیل می باشد:
1-   احمد توکلی
2-   حسن تیموری
3-   جلیل تیموری
4-   محمد رحیم زاده
5-   حسین کربلائی