تربیت صحیح دانش آموزان، آینده جامعه را تضمین می کند

تربیت صحیح دانش آموزان، آینده جامعه را تضمین می کندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز چهارشنبه 8 اسفند97 به مناسبت سالروز تأسیس امور تربیتی و روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد و تعدادی از مربیان پرورشی مدارس شهرستان با فرماندار بهاباد دیدار نمودند.

فرماندار بهاباد در این دیدار با توجه به نقش تأثیرگذار مربیان پرورشی در تربیت اسلامی دانش آموزان گفت: تربیت صحیح دانش آموزان، آینده جامعه را تضمین می کند.

"محمدمهدی خانی زاده" افزود: مربیان پرورشی در مدارس قطعاً به عنوان یک الگو برای دانش آموز مطرح هستند و لذا کاملترین و جامع ترین افراد باید به عنوان مربی پرورشی قرار بگیرند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان به نقش پیوندی خانواده و مدرسه در تربیت دانش آموزان اشاره نمود و گفت: خانواده، پایه تربیت فرزندان محسوب می شود و مدرسه در گام بعدی قرار دارد؛ متأسفانه بیشترین توجه بعضی از خانواده ها به مباحث آموزشی دانش آموزان است و به مسائل تربیتی توجهی ندارند.

خانی زاده با بیان اینکه انگیزه قوی باید پشتوانه فعالیت های پرورشی و تربیتی باشد نه پشتوانه مالی گفت: سختی ها باعث رشد و شکوفایی خلاقیت ها می شود و باید با این انگیزه، روحیه خودباوری را در دانش آموازن پرورش دهیم؛ اگر این انگیزه وجود باشد فعالیت‌های تربیتی برای دانش آموزان نتیجه خواهد داشت.

گفتنی است هشتم اسفند، به مناسبت سالروز تأسیس امور تربیتی در آموزش و پرورش توسط شهیدان "محمدعلی رجایی" و "محمد جواد باهنر" در سال 1359 به نام روز امور تربیتی و آغاز هفته تربیت اسلامی نامگذاری شده است.