تخصیص آب، مهمترین چالش در طرح های اشتغالزایی شهرستان بهاباد است

تخصیص آب، مهمترین چالش در طرح های اشتغالزایی شهرستان بهاباد استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهاباد 22 تیرماه98 به ریاست فرماندار بهاباد و با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان و هیأت همراه و مسئولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه نرخ بیکاری در این شهرستان 17 درصد است به نقش کلیدی آب در طرح های اشتغالزایی اشاره نمود و گفت: تخصیص آب، مهمترین چالش در طرح های اشتغالزایی شهرستان بهاباد است.

"محمدمهدی خانی زاده" باتوجه به حضور سرمایه گذاران برای اجرای طرح های اشتغال زایی، خواستار تخصیص آب به بخش صنعت و کشت گلخانه ای شد تا بتوان زمینه اشتغال جوانان را فراهم نمود. 

وی در بخش دیگر سخنان خود باتوجه به آمار و اطلاعات موجود از وضعیت منابع آب شهرستان و لزوم صرفه جویی در مصارف آب به ویژه آب شرب، بر تأمین منابع آب جهت جداسازی آب فضای سبز شهرداری بهاباد از آب شرب تأکید نمود.

خانی زاده افزود: شهرستان بهاباد با همکاری و استقبال بسیار خوب کشاورزان، در نصب كنتورهای هوشمند و خاموشی چاههای کشاورزی پیش قدم بوده است.

 

مجوز برداشت آب در بهاباد تنها در برای شرب و کاربری صنعتی با مصرف اندک صادر می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد با تشریح وضعیت منابع آبی شهرستان بهاباد گفت: بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده آب است که در این رابطه با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی می توان منابع آبی موجود را مدیریت نمود. 

"محمدمهدی جوادیان زاده" باتوجه به ممنوعه بودن دشت بهاباد هیچگونه تخصیصی از منابع آب زیرزمینی شهرستان برای کاربری کشاورزی داده نمی شود؛ صدور مجوز آب تنها در حوزه شرب، بهداشت و کاربری صنعتی مانند طرح های مرغداری و دامداریها، خدماتی و گلخانه ای با مصارف آبی اندک امکان پذیر است.

وی افزود: در مورد صنایعی که در این شهرستان می خواهد مستقر شوند، چنانچه سایر مجوزهای لازم را گرفته باشند و به مصارف آبی اندک با حد اکثر 25 متر مکعب در شبانه روز نیاز داشته باشند نسبت به صدور مجوز برای این صنایع اقدام خواهد شد.

رفع مشکل چاه فرهنگیان و تأمین آب برخی از صنایع براساس راهکارهای قانونی، تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، برنامه ریزی برای مرمت بندهای تغذیه مصنوعی دشت بهاباد و نصب کنتورهای هوشمند حجمی در تمام چاههای کشاورزی از دیگر موارد مطرح شده بود و تصمیماتی اتخاذ گردید.