تجلیل از خیرین و برگزیدگان سلامت در اولین مجمع سلامت شهرستان بهاباد

تجلیل از خیرین و برگزیدگان سلامت در اولین مجمع سلامت شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در اولین مجمع سلامت شهرستان خیرین و ادارات برگزیده سلامت مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این جلسه که فرماندار و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد حضور داشتند از زحمات و کمک های خیرین حوزه سلامت شهرستان آقایان حاج حسن امینی پور و محمدحسن گلشن زاده با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است کمک های خیرخواهانه این خیرین شامل اهداء زمین جهت ساخت پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی 115 گلشن زاده توسط خانواده مرحوم گلشن زاده و زمین مورد نیاز جهت ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهری بهاباد که توسط حاج حسن امینی پور اهداء گردیده است که در این جلسه مقرر شد این مرکز به نام شهدای امینی پور نامگذاری شود.

 

همچنین از مسئولین ادارات برگزیده آقایان خانی زاده فرماندار بهاباد، ابوالقاسمی شهردار بهاباد، عبداللهیان رئیس آموزش و پرورش شهرستان، باقری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان،  ابوالحسنی رئیس بیمارستان حکیم بهابادی و رضوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.