تبيين اهداف كميته امداد امام خميني(ره) در جلسه با رؤساي شوراهاي روستایی

تبيين اهداف كميته امداد امام خميني(ره) در جلسه با رؤساي شوراهاي روستایی


تبيين اهداف كميته امداد امام خميني(ره) در جلسه با رؤساي شوراهاي روستایی

در جلسه اي كه با حضور با حضور "محمد هوشمند" سرپرست بخشداري مركزي "دهقان" مسئول اشتغال و مشاركت هاي كميته امداد امام خميني و همچنين "حجت الاسلام گنجي" مسئول پروژه هاي زكات و در محل مسجد جامع احمد آباد برگزار گرديد "دهقان و گنجي" در خصوص شرح وظايف كميته امداد امداد خميني(ره)  با رؤساي شوراي اسلامي روستايي بخش مركزي مطالبي را بيان نمودند.