تبدیل پست سیار برق بهاباد به پست دائمی در صورت افزایش بار

تبدیل پست سیار برق بهاباد به پست دائمی در صورت افزایش باربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد؛ در دیدار مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق و برخی از مدیران این دو سازمان با معاون فرماندار بهاباد، طرح های توسعه و بهینه سازی شبکه برق شهرستان بهاباد بررسی شد.

"محمدرضا صحتی" مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در سخنانی با اشاره به هزینه 90 میلیارد ریالی ایجاد پست موبایل(سیار) بهاباد توسط برق منطقه ای یزد، عنوان کرد: تبدیل شدن پست موبایل بهاباد به پست دائمی در صورت افزایش بار تا سال 96 از مهم ترین مصوبات نشست با معاون فرماندار بوده است.

وی به رسالت شرکت توزیع در ایجاد شبکه پایدار و فراهم کردن شرایط مناسب برای بهره گیری از انرژی برق در سطح شهرستان بهاباد اشاره داشت و افزود: بهبود وضعیت شبکه آسفیچ به کوهبنان و بازسازی و توسعه خطوط برق بهاباد به آسفیچ با مشارکت توزیع نیروی برق، فرمانداری و متقاضیان بخش خصوصی نیز در دستورکار قرار گرفت.

صحتی به تأمین روشنایی روستای درب هنز احمدآباد شهرستان بهاباد با مشارکت دهیاری منطقه و توزیع نیروی برق و همچنین اختصاص یک روز بالابر به این شهرستان نیز اشاره داشت.

شایان ذکر است تأکید بر وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق توسط ادارات دولتی وسایر متقاضیان، قول مساعدت و همکاری در زمینه جابجایی و تعویض برخی از پایه های بتونی سطح شهرستان از دیگر موارد مطرح شده در دیدار معاون فرماندار و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق بوده است.

وی در ادامه سفر به شهرستان بهاباد از مدیریت توزیع برق و پست موبایل شهرستان بهاباد بازدید نمود.