تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود دارد عرضه هم هست/ پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر نیازمند مصون سازی جامعه است

تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود دارد عرضه هم هست/ پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر نیازمند مصون سازی جامعه استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهاباد روز دوشنبه8بهمن97 به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور بخشداران مرکزی و آسفیچ و مسئولین عضو این شورا و تعدادی از کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مواد مخدر در رأس آسیب های شناخته شده است گفت: تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود دارد عرضه هم هست.

"محمدهوشمند" به نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اشاره نمود و افزود: برای مصون سازی جامعه باید با انجام کارهای تخصصی، فرهنگی و آموزشی، در زمینه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر کار مثبتی صورت بگیرد تا در این زمینه مردم نسبت به نقش خود آگاهی لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگر سخنان خود توانمندسازی و هدایت بهبود یافتگان از اعتیاد را به سمت مهارت آموزی و اشتغال را از دیگر برنامه های شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان عنوان نمود.

شرح وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اعتبارات اختصاص یافته به ادارات و نهادهای شهرستان و تأکید بر جذب اعتبارات اختصاص یافته از دیگر مباحث مطرح شده بود.