تأكید مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بر برگزاری جشنواره های محلی

تأكید مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بر برگزاری جشنواره های محلیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در حاشیه بازدید از "جشنواره زعفران، طلای سرخ بهاباد" در پاسخ به خبرنگاران گفت: یكی از مؤلفه های توسعه روستایی استان بحث كشاورزی است و آنچه این فرصت را تهدید می كند، كاهش نزولات جوی و در نهایت كم آبی است.

"محمود زارع رشكوئیه" افزود: برای فائق آمدن بر مشكلات كم آبی در حوزه كشاورزی دو راهكار تغییر در سیستم آبیاری و اصلاح الگوی كشت در مناطق مختلف استان در دستور كار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: موضوع دیگری كه از محورهای اصلی توسعه روستایی استان به شمار می آید موضوع گردشگری است كه در حوزه های مختلف طبیعت گردی، ابنیه های تاریخی و میراث فرهنگی، گردشگری رویداد و همچنین گردشگری كشاورزی به آن توجه شده است.

زارع رشكوئیه گفت: در بحث گردشگری رویداد كه همواره به مدیران روستاها تأكید می شود؛ برگزاری جشنواره های محلی به فراخور پتانسیل های موجود از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند مكملی برای توسعه روستاها باشد.

مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خاطرنشان كرد: برگزاری جشنواره  زعفران؛ طلای سرخ بهاباد و معرفی گیاه زعفران به عنوان یک الگوی موفق برای کشاورزی یكی از برنامه های خوب در حوزه گردشگری رویداد است و ما امیدواریم با توجه به شرایط اقلیمی استان و کم آبخواه بودن این گیاه و همچنین توجیه اقتصادی آن شاهد ترویج این قابلیت در تمام مناطق روستایی استان باشیم.

گفتنی سومین جشنوراه زعفران شهرستان بهاباد روز پنجشنبه 10 آبان 97 در روستای بنیز از توابع بخش آسفیچ برگزار شد.