بنياد برکت برای تکمیل زیرساخت های بهداشتی و درمانی بهاباد مشارکت می کنند

بنياد برکت برای تکمیل زیرساخت های بهداشتی و درمانی بهاباد مشارکت می کنندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ عصر امروز پنجشنبه 14 آذرماه 98 "هادی جوهری" معاون مشارکت های اقتصادی و عضو هیات مدیره بنیاد برکت کشور، "سید محسن کالوندی" مدیر کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت، "محمدپناه" مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان یزد، "حجت رضایی" مجری طرح های اجتماع محور بنیاد برکت در استان یزد، " محمود زارع" مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد  از بیمارستان حکیم بهابادی، مرکز جامع سلامت بهاباد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهاباد بازدید نمودند و برای رفع مشکلات زیرساخت های بهداشتی شهرستان تصمیماتی اتخاذ گردید.

مشارکت جهت احداث ساختمان بیمارستان 96 تحت خوابی بهاباد، تکمیل و تجهیز بیمارستان حکیم بهابادی به همراه راه اندازی اتاق عمل CCU و ICU ، اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریال برای کمک به مرکز جامع سلامت شهر بهاباد از برخی مواردی بود که در این بازدید مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.