برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی رؤسای ادارات شهرستان بهاباد

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی رؤسای ادارات شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ روز چهارشنبه 9 خرداد 97 کارگاه آموزشی ارزشیابی عملکرد رؤسای ادارات شهرستان بهاباد با حضور مسئولین دفتر بازرسی استانداری، جانشین فرماندار و مسئول حراست فرمانداری و رؤسای ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.

 

رئیس گروه بازرسی و امور حقوقی دفتر بازرسی استانداری اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی را تسهیل فرایند ارزشیابی مدیران، هدفمند نمودن اقدامات و فعالیت های رؤسای ادارات شهرستان در طول سال و کمک به تحقق چشم انداز توسعه شهرستان عنوان نمود.

 

"محمد حسین رضاییان صباغ" سپس به ارائه نکات کلیدی پیرامون عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد رؤسای ادارات پرداخت.

 

"محمد هوشمند" جانشین فرماندار بهاباد و مسئول حراست فرمانداری با بیان اینکه برنامه های شاخص و عملیاتی مدیران در طول سال مورد ارزیابی قرار می گیرد گفت: مسئولین ادارات باید با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود برای داشتن برنامه ریزی صحیح اقدام کنند.

 

در ادامه "علی بابایی" معاون دفتر بازرسی استانداری بر اجرای دستور العمل های میز خدمت، حقوق شهروندی و سلامت اداری تأکید نمود.

 

همچنین در این کارگاه آموزشی، مفاد دستورالعمل ارزشیابی و چگونگی تکمیل فرم های ارزشیابی رؤسای ادارات به بحث گذاشته شد.