برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزی

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزیبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی؛ چهاردهمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزی با حضور بخشدار و کارشناسان بخشداری تشکیل و مصوبات شوراهای اسلامی روستا پس از تبادل نظر و بررسی، مقرر شد دستورات لازم جهت هرگونه اقدام لازم صادر گردد.