برگزاری نمایشگاه رنگ در رنگ به مناسبت هفته ملی كودك

برگزاری نمایشگاه رنگ در رنگ به مناسبت هفته ملی كودك


برگزاری نمایشگاه رنگ در رنگ به مناسبت هفته ملی كودك

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ: به مناسبت هفته ملی كودك نمایشگاه رنگ در رنگ با موضوع كودك، آثار و فعالیتهای اعضای كانون پرورش فكری صبح امروز با حضور بخشدار و سایر مسئولین ادارات بخش افتتاح گردید.

بخشدار آسفیچ در مراسم افتتاح این نمایشگاه از زحمات كاركنان مركز كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در جهت ارتقای فرهنگ كودكان بخش تقدیر و تشكر نمود.

لازم به ذکر است این نمایشگاه تا پایان هفته جاری دایر می باشد.