برگزاری مراسم نور افشانی در گلزار شهدای روستای احمد آباد

برگزاری مراسم نور افشانی در گلزار شهدای روستای احمد آباد


برگزاری مراسم نور افشانی در گلزار شهدای روستای احمد آباد

 

برای اولین سال مراسم نورافشانی با حضور سرپرست بخشداری مرکزی و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها و برخی از مسئولین در روستای احمد آباد برگزار گردید همچنین این مراسم در روستاهای سنجدک و بنستان نیز با حضور جمع کثیری از اهالی برگزار شد .