برگزاری مراسم شب شعر و خاطره گویی امید انقلاب

برگزاری مراسم شب شعر و خاطره گویی امید انقلاب?? برگزاری مراسم شب شعر و خاطره گویی امید انقلاب 
??باحضور فرماندار، امام جمعه، تعدادی از مسئولین و شاعران 
96/11/15