برگزاری مانور زلزله در مدارس بخش آسفیچ

برگزاری مانور زلزله در مدارس بخش آسفیچبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ مانور زلزله و ایمنی در مدارس امسال با شعار "آیا مدرسه من در برابر زلزلزه ایمن است ؟ " در مدارس بخش آسفیچ با حضور بخشدار آسفیچ و جمعی از مسئولین بخش و با همکاری مرکز بهداشتی درمانی آسفیچ برگزار شد.

"علیرضا تیموری " ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین برگزاری این مانور بیان داشت: با آموزش و برگزاری مانورهای هدفمند، دانش آموزان برای مقابله با بحران، امداد رسانی و پیشگیری از زلزله می توان آنها را در مقابله با زلزله آماده نمود.