برگزاری دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد

برگزاری دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد به منظور بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات شهرستان در سال 93 با حضور فرماندار، بخشداران مرکزی و آسفیچ و مسئولین ادارات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه بر پیگیری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان جهت جذب اعتبارات دستگاه مربوطه خود تأکید نمود.

در ادامه لیست توزیع پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی شهرستان و پروژه های دستگاههای اجرایی در سال 93 بررسی و هر یک از مسئولین ادارات آخرین گزارش خود را در این زمینه بیان نمودند.

شایان ذکر است اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال 93 مبلغ 39 میلیارد ریال و اعتبارات ماده 180 شهرستان 25 میلیارد ریال بوده است.