برگزاری جلسه کمیته حمل و نقل شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه کمیته حمل و نقل شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ این جلسه به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور اعضای کمیته و نمایندگان معادن در محل فرمانداری برگزار شد.

اخذ بارنامه، واگذاری بار به کامیون های شهرستان، نصب باسکول و احداث راه دسترسی ایمن از جمله مباحث و تصمیمات این جلسه بود.