برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بهاباد روز شنبه 14 اردیبهشت 98 به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.
معاون فرماندار بهاباد با تأکید بر تقویت نظارت و بازرسی گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از کم فروشی، گران فروشی و عدم کیفیت نان و فروش غیرمجاز آرد با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.
"
محمد هوشمند" افزود: انتظار می رود اجرای اقداماتی که موجب تشویق و تنبیه نانوایی ها می شود به عنوان یک ضرورت در دستور کار باشد تا کیفیت نان های تولیدی افزایش یابد.
نظارت بر ساعت کار نانوایی ها و نصب نرخنامه نان در محل نانوایی، فعال بودن یکی از نانوایی ها در ظهر روزهای جمعه، اجرای برنامه های تشویقی برای نانوایی هایی که تخلفی ندارند و کیفیت نان بهتری ارائه می دهند و کسر سهمه آرد نانوایی هایی که نان تولیدی خوبی پخت نمی کنند و مرتکب تخلف میشوند از برخی مصوبات جلسه بود.