برگزاری جلسه هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بهاباد در محل فرمانداری برگزار شد.

بر اساس برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات، پرونده داوطلبین حداکثر تا تاريخ ٢١ فروردين در هیأت اجرایی شهرستان بررسی می‌شود و تصمیمات اتخاذ شده در این هیأت، جهت ادامه بررسی به هیأت نظارت ارسال خواهد شد.