برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم ا... سیزده آبان

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم ا... سیزده آبانجلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم ا... سیزده آبان به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران مرکزی آسفیچ و مسئولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است راهپیمای روز 13 آبان در بهاباد ساعت 10 صبح از مقابل مسجد انقلاب تامسجد جامع برگزار خواهد شد.