برگزاری جلسه هماهنگی آسفالت معابر روستایی

برگزاری جلسه هماهنگی آسفالت معابر روستایی


برگزاری جلسه هماهنگی آسفالت معابر روستایی

جلسه هماهنگی آسفالت معابر روستایی با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، رؤسای ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، تعدادی از دهیاران و اعضای شوراها در محل بخشداری مرکزی تشکیل و پیرامون نحوه آسفالت معابر روستایی از محل قیر یارانه ای بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.