برگزاری جلسه مکان یابی بهینه دامداری روستای جعفر آباد

برگزاری جلسه مکان یابی بهینه دامداری روستای جعفر آبادبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بهاباد؛ به منظور مکان یابی بهینه دامداری روستای جعفرآباد بهاباد جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس اداره محیط زیست و مسئول آب منطقه ای شهرستان، شورای اسلامی و دهیار روستای جعفرآباد در محل بخشداری مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه باتوجه به مکان یابی قبلی که برای دامداری روستای جعفرآباد انجام شده بود و مورد اعتراض اداره راه و شهرسازی قرار گرفته بود، مقرر شد نسبت به عقب نشینی مطابق آیین نامه اداره راه و شهرسازی اقدام شود.

در خصوص واگذاری زمین های دامداری این روستاها مقرر شد یک شرکت تعاونی توسط مردم تشکیل تا این زمین ها را به مردم واگذار نماید.

همچنین مقرر شد آب منطقه ای نسبت به تأمین آب بهینه مورد نیاز دامداری جعفرآباد پیگیری لازم را انجام دهد.