برگزاری جلسه مكان یابی بهینه دامداری روستای گرگین آباد

برگزاری جلسه مكان یابی بهینه دامداری روستای گرگین آباد


به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بهاباد؛ جلسه ای به منظور مكان یابی بهینه دامداری روستای گرگین آباد با حضور بخشدار مركزی، سرپرست اداره منابع طبیعی، رئیس اداره محیط زیست و كارشناسان جهادكشاورزی و مركز بهداشت شهرستان و همچنین شورا و دهیار روستای گرگین آباد در محل بخشدار مركزی برگزار شد.

علی اصغر خوش خوش آبادی در این جلسه بر احداث بهینه این دامداری تأکید نمود و گفت: این دامداری باید به صورتی باشد كه روستای های همجوار بتوانند از آن استفاده كنند و اداره منابع طبیعی نسبت به مكان یابی آن اقدام نمایند.

در این جلسه مقرر شد باتوجه به زمین پیشنهادی شورای اسلامی و دهیاری بازدیدی توسط اعضای جلسه انجام گیرد.