برگزاری جلسه كميته انطباق شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه كميته انطباق شهرستان بهابادجلسه کمیته انطباق شهرستان بهاباد با حضور مشاور حقوقی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد، معاون فرماندار بهاباد، بخشداران مرکزی و آسفیچ و سایر اعضاء کارگروه کمیته انطباق شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مصوبات شورای اسلامی بخش های مرکزی و آسفیچ مورد بررسی قرار گرفت.