برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان بهاباد/ ریشه یابی علل دعاوی خانوادگی در شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان بهاباد/ ریشه یابی علل دعاوی خانوادگی در شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان بهاباد با محوریت ریشه یابی علل دعاوی خانوادگی در شهرستان بهاباد برگزار شد. 

فرماندار بهاباد طی سخنانی به نقش خانواده ها در پرورش مهارت های زندگی و ارزش های اخلاقی پرداخت و گفت: برخی خانواده ها فقط مراسم ازدواج بسیار خوبی برای فرزندان خود می گیرند و متأسفانه بعد از ازدواج آنها را به حال خود رها می کنند.

"محمدمهدی خانی زاده" با تأکید بر ضرورت توجه جدی به جلسات مشاوره ای قبل و بعد از ازدواج افزود: خیلی از زوجین مهارت لازم برای زندگی ندارند و فلسفه ازدواج را نمی دانند و در نتیجه اینگونه ازدواج ها منجر به طلاق می شود.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به ارائه گزارشی از اقدام انجام شده برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرستان که بسیاری از آنها نتایج خوبی برای کاهش و کنترل آسیب ها از جمله اعتیاد و طلاق داشته است ارائه نمودند.

ضرورت توجه جدی به جلسات مشاوره ای قبل و بعد از ازدواج، شناسایی و استفاده از افرادی که در ادارات و نهادها توانایی انجام مشاوره را دارند، برگزاری آموزش های مجازی، استفاده از بستر فضای آموزش مجازی آموزش و پرورش، برگزاری مشاوره های اختصاصی برای خانواده های دانش آموزان، اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی و اجرای تئاترهایی با موضوع خانواده از برخی مصوبات این جلسه بود.